Przydatne linki

Krajowa Centrala Duszpasterstwa Niesłyszących

Duszpasterstwo osób niesłyszących w Bydgoszczy
Duszpasterstwo osób niesłyszących w Ełku
Duszpasterstwo osób niesłyszących w Gliwicach
Duszpasterstwo osób niesłyszących w Przemyślu

Głusi.pl
ONSI - Organizacja Niesłyszących - Słabosłyszących Internautów
Polski Związek Głuchych w Krakowie
Słabosłyszący