Ostatnia aktaulizacja 10.02.2010

Głuchoniemi w mediach

 

Artykuły nt. osób niesłyszących

1. Łącka, Monika (2009). Zobaczyć Słowo. Wywiad z ks. Jerzym Bryłą o duszpasterstwie głuchych. Gość Niedzielny 14.06.09, Dodatek krakowski s. IV.

 

Audycje nt. osób niesłyszących w mediach

1. TVP3 Kraków Program Audycji Katolickich w czerwcu 2008 r. 20 minutowa audycja pt. Migać o Bogu o duszpasterstwie nad dziećmi słyszącymi rodziców osób niesłyszących prowadzonym na Salwatorze.

2. TVP 1 w grudniu 2008 r. w cyklu Notacje 10 minutowa audycja pt. Uczyłem Osób Niesłyszących rozumieć Boga o pracy ks. Jerzego Bryły wśród głuchych.

3. TVP3 Warszawa w niedzielę 15.03.2009 program Między niebem i ziemią emitowała wypowiedź ks. Jerzego Bryły o rekolekcjach dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych w Krakowie. Dołączono Drogę Krzyżową i Pasję miganą przez kleryków w Krakowie z wypowiedzią ks. dr. Stanisława Radonia i mszą z kazaniem ks. inf. Jerzego Bryły.
Poniżej fragment filmu.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Książki poświęcone osobom niesłyszącym

1. Bryła, Jerzy ks. inf. (1998). Głusi słyszą, Kraków 1998.

2. Wójcik, Urszula (2009). Cuda Pana Jezusa. Pomoc katechetyczna dla dzieci i młodzieży niesłyszącej. Kraków: Wyd. Św. Stanisława.

 

Prace magisterskie nt. osób niesłyszących

1. Dyrba, Józef mgr ks. (1986). Surdopedagogiczny aspekt katechizacji dzieci w wieku szkolnym. Kraków: PAT.

2. Gatlik, Izabela mgr (2007). Ks. Inf. J. Bryła jako pedagog. Kraków: UP.

3. Radoń, Stanisław mgr ks. (1985). Komplementarna pomoc państwa i Kościoła dla osób Osób Niesłyszących. Kraków: PAT.

4. Szczypczyk, Barbara mgr (1996).  Współpraca Polskiego Związku Głuchych z Kościołem katolickim w latach powojennych na przykładzie duszpasterstwa Osób Niesłyszących w Archidiecezji Krakowskiej. Kraków: PAT.