Msze święte i inne sakramenty dla osób niesłyszących

 

Msze święte i inne sakramenty dla osób niesłyszących w Krakowie

Msza święta w kościele SS. Prezentek w każdą niedzielę o godz. 10.00, ul. Św. Jana 7, 31-017 Kraków, tel. 012 422 65 00, poczta email: prezentki@zakon.opoka.org.pl, strona www.prezentki.opoka.net.pl

Spowiedź w niedzielę u SS. Prezentek ul. Św. Jana 7 przed mszą św. a w tygodniu w Parafii Najświętszego. Salwatora (ks. Bryła, ks. Radoń).

Sakramenty: przygotowanie do małżeństwa i Poradnictwo Rodzinne w parafii Najśw. Salwatora, ul. Kościuszki 88. Błogosławienie małżeństw osób głuchych w Krakowie i diecezji, odwiedziny chorych, chrzty i pogrzeby.

 

Msze święte dla osób niesłyszących w Pcimiu

Msza święta w każdą niedzielę o godz. 10.00 w Zakładzie dla Głuchych. Duszpasterz: Ks. Prał. Krzysztof Nowak. Adres: 32-432 Pcim 2, tel. 12 274 80 30, e-mail: parafiapcim@onet.pl.

 

Msze święte dla osób niesłyszących w Nowym Targu

Msza święta w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10.00 w sali katechetycznej przy kościele św. Katarzyny. Dzień Skupienia w Wielkim Poście. Duszpasterz: Ks. mgr Łukasz Czarnik. Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Krasińskiego 9, tel. (18) 266 67 50, e-mail: katarzyna@katarzyna.nowytarg.pl.

 

Msze święte dla osób niesłyszących w Zakopanem

Msza święta w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11.00 w sali teatralnej na wikarówce w parafii Św. Rodziny. Dni Skupienia w Adwencie i Wielkim Poście. Adres: 35-500 Zakopane, ul. Krupówki 1 a, tel. 18 201 24 41, e-mail: parafianajswrodziny@o2.pl.