Szkoły i katecheza dla osób niesłyszących

 

Duszpasterze Szkół dla Głuchych

KRAKÓW

Ks. Stanisław Czernik, tel. 501 652 289, katecheta Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Niedosłyszących przy ul. Niecałej 8, sprawuje opiekę duszpasterską.

Ks. prob. Jerzy Dziura – pijar, 31-465 Kraków, ul. Dzielskiego 1, tel. 012 411 44 11. Sprawuje opiekę duszpasterską nad dziećmi i młodzieżą ze szkoły przy ul. Spadochroniarzy 1. Przygotowuje z katechetką dzieci do I komunii i bierzmowania – odprawia sporadycznie Msze św. gdyż dzieci wyjeżdżają na weekendy.

Ks. dr Stanisław Radoń – psycholog, ul. Kościuszki 88, tel. 012 424 43 61, sprawuje opiekę duszpasterską nad młodzieżą Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ul. Św. Stanisława 12. Odprawia Msze św., spowiada, prowadzi rekolekcje z udziałem kleryków z Koła Duszpasterstwa Głuchych w kościele OO. Augustianów

Ks. Artur Wójcikowski – sercanin, ul. Saska 2, tel. 501 130 252. Katechizuje z katechetką młodzież Zespołu Szkół dla Niesłyszących przy ul. Grochowej 23. Odprawia sporadycznie Msze św. gdyż młodzież wyjeżdża na weekendy. Organizuje ogólnopolskie pielgrzymki niepełnosprawnych w Łagiewnikach (najbliższa 5 VI 2009 o godz. 12.00). Prowadzi Religijny teatr pantomimiczny, który występuje na festiwalach.