Duszpasterstwo Osób Niesłyszących Archidiecezji Krakowskiej

Kontakt

Centrum Duszpasterstwa Osób Niesłyszących Archidiecezji Krakowskiej

Parafia Najświętszego Salwatora
ul. Kościuszki 88, 30-114 Kraków

tel/fax 12 424 43 63; fax 12 424 43 64 

kancelaria@parafiasalwator.pl
www.parafiasalwator.pl

Ośrodki duszpasterstwa osób niesłyszących w Archidiecezji Krakowskiej

Nowy Targ

ul. Krasińskiego 9, 34-400 Nowy Targ,
tel. (18) 266 67 50,
e-mail: katarzyna@katarzyna.nowytarg.pl.

Pcim

32-432 Pcim 2,
tel. (12) 274 80 30,
e-mail: parafiapcim@onet.pl.

Zakopane

ul. Krupówki 1 a, 35-500 Zakopane,
tel. 18 201 24 41,
e-mail: parafianajswrodziny@o2.pl.