Duszpasterstwo Osób Niesłyszących Archidiecezji Krakowskiej

Media

Osoby Niesłyszące w mediach

Artykuły nt. osób niesłyszących

1. Łącka, Monika (2009). Zobaczyć Słowo. Wywiad z ks. Jerzym Bryłą o duszpasterstwie głuchych. Gość Niedzielny 14.06.09, Dodatek krakowski s. IV.

2. Niesłyszący wśród nas. "Zadaj sobie trud, żeby poznać ich świat" - https://www.polskieradio.pl/10/4339/Artykul/2783823,Nieslyszacy-wsrod-nas-Zadaj-sobie-trud-zeby-poznac-ich-swiat

3. Jak porozumiewają się osoby niesłyszące? - https://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/jak-porozumiewaja-sie-osoby-nieslyszace/

Audycje nt. osób niesłyszących w mediach

1. TVP3 Kraków Program Audycji Katolickich w czerwcu 2008 r. 20 minutowa audycja pt. Migać o Bogu o duszpasterstwie nad dziećmi słyszącymi rodziców osób niesłyszących prowadzonym na Salwatorze.

2. TVP 1 w grudniu 2008 r. w cyklu Notacje 10 minutowa audycja pt. Uczyłem Osób Niesłyszących rozumieć Boga o pracy ks. Jerzego Bryły wśród głuchych.

3. TVP3 Warszawa w niedzielę 15.03.2009 program Między niebem i ziemią emitowała wypowiedź ks. Jerzego Bryły o rekolekcjach dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych w Krakowie. Dołączono Drogę Krzyżową i Pasję miganą przez kleryków w Krakowie z wypowiedzią ks. dr. Stanisława Radonia i mszą z kazaniem ks. inf. Jerzego Bryły.

Książki poświęcone osobom niesłyszącym

1. Bryła, Jerzy ks. inf. (1998). Głusi słyszą, Kraków 1998.

2. Wójcik, Urszula (2009). Cuda Pana Jezusa. Pomoc katechetyczna dla dzieci i młodzieży niesłyszącej. Kraków: Wyd. Św. Stanisława.

Prace magisterskie nt. osób niesłyszących

1. Dyrba, Józef mgr ks. (1986). Surdopedagogiczny aspekt katechizacji dzieci w wieku szkolnym. Kraków: PAT.

2. Gatlik, Izabela mgr (2007). Ks. Inf. J. Bryła jako pedagog. Kraków: UP.

3. Radoń, Stanisław mgr ks. (1985). Komplementarna pomoc państwa i Kościoła dla osób Osób Niesłyszących. Kraków: PAT. 

4. Szczypczyk, Barbara mgr (1996). Współpraca Polskiego Związku Głuchych z Kościołem katolickim w latach powojennych na przykładzie duszpasterstwa Osób Niesłyszących w Archidiecezji Krakowskiej. Kraków: PAT.